Hvad er AIs TopP og Temperature?

100152555 › Handicappet Udvikler.
Selvfølgelig, lad os dykke ned i begreberne 'TopP' og 'Temperature', som er vigtige indstillinger i forbindelse med kunstig intelligens, specifikt inden for området af tekstgenerering. For at forstå disse begreber, skal vi først have en grundlæggende forståelse af, hvordan AI genererer tekst. Når AI skal generere en tekst, kigger den på det, der allerede er skrevet, og bruger det til at forudsige, hvad det næste ord skal være. Denne forudsigelse er baseret på en sandsynlighedsfordeling over alle mulige ord, den kan vælge. TopP, også kendt som 'nucleus sampling', er en metode til at vælge det næste ord i en genereret tekst. I stedet for at vælge det mest sandsynlige ord hver gang, hvilket kan føre til meget forudsigelige og kedelige tekster, vælger TopP et tilfældigt ord fra en 'pulje' af de mest sandsynlige ord. Størrelsen af denne pulje styres af TopP-værdien. En høj TopP-værdi betyder, at puljen af ord er større, hvilket giver mere varierede og mindre forudsigelige tekster. En lav TopP-værdi gør puljen mindre, hvilket gør teksten mere forudsigelig. Temperature er en anden indstilling, der påvirker, hvordan AI vælger det næste ord. En høj temperaturværdi gør AI's valg mere tilfældige, mens en lav temperaturværdi gør AI's valg mere sikre, det vil sige mere tilbøjelige til at vælge de mest sandsynlige ord. Både TopP og Temperature kan justeres for at ændre, hvordan AI genererer tekst, afhængigt af om du ønsker mere kreativitet og variation (høj TopP og/eller temperatur) eller mere forudsigelighed og konsistens (lav TopP og/eller temperatur).
Denne tekst er skrevet ved hjælp af AI og redigeret af:
image 100152555 › Handicappet Udvikler.
Mit navn er Nicolai, jeg er Digital Underviser. Velkommen til MePlatform Community, et fællesskab hvor vi hjælper hinanden med at lære den digitale verden at kende. Jeg er 38 år gammel og har siddet foran en computer-skærm i mere end nu 25 år. Jeg har udviklet, kodet, designet, produceret og prøvet mange ting på en computer. Jeg vil nu derfor prøve at lære fra mig, lære andre hvordan de selv kan bruge internettet og de mange værktøjer at kende so vi har til rådighed. Jeg underviser også individuelt og coacher 1 til 1.