Hvad er Prompt Engineering?

100152555 › Handicappet Udvikler.
Prompt Engineering er en metode inden for kunstig intelligens, og mere specifikt inden for maskinlæring, hvor man designer og tester forskellige prompts for at få en AI-model til at generere de ønskede resultater. En "prompt" er i denne sammenhæng en instruktion eller et input, der gives til AI-modellen for at guide dens output eller respons. For at forstå dette bedre, kan vi tage et eksempel med en AI-model, der er trænet til at generere tekst. Hvis vi giver modellen en prompt som "Beskriv hvordan man laver en kop te", vil modellen generere en tekst, der forklarer processen med at lave te. Hvis vi ændrer prompten til "Beskriv historien om te", vil modellen generere en helt anden type tekst. Prompt Engineering er altså processen med at designe disse prompts på en måde, der får AI-modellen til at producere det mest præcise og nyttige output. Det kan være en kompleks proces, der involverer både forståelse for det specifikke problem, man forsøger at løse, samt en dyb forståelse for, hvordan AI-modellen fungerer. Det kan også involvere en del eksperimentering og finjustering for at finde den rigtige prompt. Prompt Engineering er en vigtig del af arbejdet med AI og maskinlæring, fordi det hjælper os med at styre AI-modellernes output og gøre dem mere nyttige og effektive.
Denne tekst er skrevet ved hjælp af AI og redigeret af:
image 100152555 › Handicappet Udvikler.
Mit navn er Nicolai, jeg er Digital Underviser. Velkommen til MePlatform Community, et fællesskab hvor vi hjælper hinanden med at lære den digitale verden at kende. Jeg er 38 år gammel og har siddet foran en computer-skærm i mere end nu 25 år. Jeg har udviklet, kodet, designet, produceret og prøvet mange ting på en computer. Jeg vil nu derfor prøve at lære fra mig, lære andre hvordan de selv kan bruge internettet og de mange værktøjer at kende so vi har til rådighed. Jeg underviser også individuelt og coacher 1 til 1.